Mchc düşüklüğü nedir?

MCHC İngilizce Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration Türkçe karşılığı ise ortalama alyuvar hemoglobin derişimi.

MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) HGB ÷ hct oranından hesaplanır. Eritrositlerin oluşturduğu belirli bir hematokrit hacmi içindeki HBG miktarını gösterir. Normalde 31-35 g/dL’dir.

Monosit ise ; bir çeşit beyaz kan hücresidir ve kanda zaten normalde bulunur. Yani bir çeşit lökosit (akyuvar) hücresidir.

Bir mm küp kanda :
Nötrofil sayısı: 3650,
Lenfosit:2500 ,
Monosit: 430,
Eozinofil: 150,
Bazofil: 30 dir.

Monosit eksikliği veya yüksekliği önem arz etmez.

Görüldüğü gibi ; bu tip kan tetkikleri , herhangi bir hastalığı teşhis etmeyi hedef almayan ve rutin yapılan tetkiklerdir. Teşhiste yardımcı tanı yöntemleridir.
Esas teşhis, doktorun bizzat yapacağı fizik muayene neticesi konur.

Son eklenenler