MCHC düşüklüğü nedir?

MCHC, belli bir miktar kırmızı kan hücresindeki hemoglobin yoğunluğu değeridir.

Hemoglobin akciğerden organlara oksijen taşıyan kandaki bir bileşendir. MCHC testi kişide anemi (kansızlık) olup olmadığını, aneminin hangi tür olduğunu ve bunun altta yatan nedenini bulmak için kullanılır. MCHC İngilizce Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration Türkçe karşılığı ise ortalama alyuvar hemoglobin derişimi.

MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) HGB ÷ hct oranından hesaplanır. Eritrositlerin oluşturduğu belirli bir hematokrit hacmi içindeki HBG miktarını gösterir. Normalde 31-35 g/dL’dir. Monosit ise ; bir çeşit beyaz kan hücresidir ve kanda zaten normalde bulunur. Yani bir çeşit lökosit (akyuvar) hücresidir.

Bir mm küp kanda:
Nötrofil sayısı: 3650,
Lenfosit:2500 ,
Monosit: 430,
Eozinofil: 150,
Bazofil: 30 dir.

Monosit eksikliği veya yüksekliği önem arz etmez. Görüldüğü gibi ; bu tip kan tetkikleri , herhangi bir hastalığı teşhis etmeyi hedef almayan ve rutin yapılan tetkiklerdir. Teşhiste yardımcı tanı yöntemleridir. Esas teşhis, doktorun bizzat yapacağı fizik muayene neticesi konur.

MCHC, belli bir miktar kırmızı kan hücresindeki hemoglobin yoğunluğu değeridir. Hemoglobin akciğerden organlara oksijen taşıyan kandaki bir bileşendir. MCHC testi kişide anemi (kansızlık) olup olmadığını, aneminin hangi tür olduğunu ve bunun altta yatan nedenini bulmak için kullanılır.

MCHC testi ne zaman istenir?

MCHC testi, hastada şu şikayetler olduğunda istenebilir:

• Yorgunluk
• Güçsüzlük
• Enfeksiyon
• Kanama
• Kolayca morluk oluşması
• Görünür bir iltihap
• Genelde MCV testi ile birlikte istenerek, muhtemel bir kan problemi teşhis edilmeye çalışılır.

Normal MCHC değeri nedir?

Normal MCHC değeri yetişkinlerde %28-36 arasındadır, çocuklarda ise %32-34 arasındadır. Kan testinin yapıldığı makineye göre değerler bir miktar değişiklik gösterebilir.

MCHC yüksekliği ne anlama gelir?

MCHC değeri %36’nın üzerindeyse genelde yüksek kabul edilir. MCHC yüksekliği, genelde B12 eksikliği, folik asit eksikliği veya bir karaciğer hastalığı nedeniyle oluşur. Bu durumların hepsinde hastada makrositik anemi ortaya çıkar.

MCHC değerinin yüksek olmasının bir nedeni de sferositoz hastalığıdır. Sferositoz kanda sferosit bulunması durumudur. Sferositler aşırı miktarda hemoglobin barındıran kırmızı kan hücreleridir. Bu yüzden MCHC yüksekliği ortaya çıkar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç