Mchc düşüklüğü nedir?

MCHC İngilizce Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration Türkçe karşılığı ise ortalama alyuvar hemoglobin derişimi.

MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) HGB ÷ hct oranından hesaplanır. Eritrositlerin oluşturduğu belirli bir hematokrit hacmi içindeki HBG miktarını gösterir. Normalde 31-35 g/dL’dir.

Monosit ise ; bir çeşit beyaz kan hücresidir ve kanda zaten normalde bulunur. Yani bir çeşit lökosit (akyuvar) hücresidir.

Bir mm küp kanda :
Nötrofil sayısı: 3650,
Lenfosit:2500 ,
Monosit: 430,
Eozinofil: 150,
Bazofil: 30 dir.

Monosit eksikliği veya yüksekliği önem arz etmez.

Görüldüğü gibi ; bu tip kan tetkikleri , herhangi bir hastalığı teşhis etmeyi hedef almayan ve rutin yapılan tetkiklerdir. Teşhiste yardımcı tanı yöntemleridir.
Esas teşhis, doktorun bizzat yapacağı fizik muayene neticesi konur.

İlgili olabilecek başlıklar

Mchc nedir?
Mch nedir?